Que Chakka lou
De Saarloos
Leendert Saarloos
Kinderen & Honden
Opvoeding
Leerzaam 
Nieuws
Foto's
Links
Route
Herplaatsing
 
 
 
 

Home

 
 
stap terug
       
Kinderen & Honden

Onderzoek heeft uitgewezen dat het erg goed is voor kinderen om met een of meerdere honden op te groeien. Zij leren door de omgang met honden al op jonge leeftijd wat het is om verantwoordelijkheid te dragen voor een levend wezen dat voorzijn verzorging en voeding van de mens afhankelijk is. Kinderen en honden kunnen een hele sterke band hebben met elkaar, die volwassene niet mogen onderschatten. Honden maken geen onderscheid, en in de perioden dat kinderen erg hard tegen elkaar kunnen zijn, kan de hond het kind net dat steuntje in de rug geven dat het nodig heeft. Zijn trouwe vriend zal hem nooit uitlachen omdat hij een beugel draagt of omdat hij niet kan meekomen met de rest. De hond is altijd blij als ``zijn` kind thuiskomt.

Maar hoe lief en zachtaardig sommige honden ook kunnen zijn, toch is enige reserve wel op zijn plaats. Laat een hond nooit alleen met al te jonge kinderen. Honden en kinderen mogen pas zonder toezicht samen op pad als het kind geestelijk en lichamelijk de hond de baas kan. Op welke leeftijd dat is, is niet alleen afhankelijk van het kind, maar ook van de grootte en het karakter van de hond. Als kinderen nog onvoldoende overwicht op de hond hebben of nog te weinig verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkeld hebben, zijn ongelukken op straat zeker niet denkbeeldig. Bovendien kunnen erg jonge kinderen in hun onderzoeksdrang ongewild de hond bezeren waardoor hij zich genoodzaakt zal voelen zich te verdedigen, met alle gevolgen van dien. Leer een kind altijd de hond naar zich toe te roepen en dus niet zelf naar de hond toe te lopen, aangezien het laatste in hondentaal betekent dat het kind ondergeschikt is aan de hond.

Laat een jong kind ook nooit stoeien met een hond die duidelijk sterker is en zorg ervoor dat het kind niet alleen geestelijk, maar ook letterlijk boven de hond staat. Wanneer een kind op de grond ligt, kan de hond het kind volgens de geldende regels van het hondengedrag corrigeren. Wanneer de hond al eerder in huis was dan het kind, moet u zien te voorkomen dat de hond de nieuwe wereldburger als een indringer gaat zien en zich jaloers gaat gedragen. U hoeft de hond echt niet aan de poepluiers te laten snuffelen of hem bij de geboorte aanwezig laten te zijn, zoals sommige mensen wel eens  beweren, maar probeer hem wel even veel aandacht te geven als hij voorheen kreeg. Vraag aan de kraamvisite of ze iets voor de hond willen meebrengen als ze dit normaal ook wel eens deden. Zo leert de hond dat deze ingrijpende verandering in  het gezin echt geen negatieve gevolgen voor hem zal hebben en accepteert hij de baby sneller.